Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w miejscowości Szarbia

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11.2016_Ogłoszenie

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 11.2016_Regulamin