R.Ż. 271.2.2016                                                                      Koniusza, dnia  13.05.2016 r.

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2015 r. poz.2164),  Wójt Gminy Koniusza informuje,

że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Glew, Czernichów” dokonano wyboru   najkorzystniejszej  oferty, którą została oferta Nr 18 złożona przez Wykonawcę: P. U. S. H. „PRO-AQUA” A. M. M. Jaskóła Sp. j.

 ul. Żeromskiego 18, 28-200 Staszów, za cenę brutto: 3 557 528,15zł.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako  oferta najkorzystniejsza na podstawie  kryteriów   oceny ofert: cena - 95% oraz okres gwarancji - 5%.Oferta wybrana otrzymała najwyższą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem opisanym w pkt 17.1.1., 17.1.2., 17.1.3. SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

W postępowaniu złożono 20 ofert. Żaden Wykonawca nie został wykluczony z  postępowania,  oraz żadna  oferta nie podlega odrzuceniu.

Nr oferty

Nazwa /imię i nazwisko/, siedziba / miejsce zamieszkania / i adres Wykonawcy

Cena brutto

oferty/Okres gwarancji

Liczba punktów 

w kryterium „Cena”

Liczba punktów

w kryterium „Okres gwarancji”

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Budowlane„BUDOMONT” Sp. z o.o.  37-100 Łańcut ul. Polana 3a

4 358 259,00zł

60 miesięcy

77,55

5

82,55

2

Konsorcjum firm

 Lider Konsorcjum:

„BUSKOPOL” S.A.

 ul. Kilińskiego 41

28-100 Busko -Zdrój

Partner Konsorcjum:

AKWEDUKT Sp. z o.o.

ul. Sandomierska 105

25-324 Kielce

4 673 216,51zł

60 miesięcy

72,32

5

77,32

3

„INSTALBUD” Sp. z o.o.

ul. Boya Żeleńskiego 6a

35-105 Rzeszów

5 098 349,36zł

60 miesięcy

66,29

5

71,29

4

„INSTALBUD- RZESZÓW” Sp. z o.o.

ul. Boya Żeleńskiego 6a

35-105 Rzeszów

5 711 679,66zł

60 miesięcy

59,17

5

64,17

5

Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo-Handlowe WOLIMEX Eugeniusz Wojak

ul. Tarnowska 33

34-600 Limanowa

5 907 275,32zł

57,21

5

62,21

6

MUR-BET Adam Dumana i Wspólnicy Sp. j.

33-318 Gródek nad Dunajcem 99

4 437 936,96zł

60 miesięcy

76,15

5

81,15

7

Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD

Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 27

33-100 Tarnów

6 462 794,24zł

60 miesięcy

52,29

5

57,29

8

 

Konsorcjum „MACHNIK-KRISBUD”

Lider Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego

MACHNIK Sp. z o.o.

33-380 Krynica-Zdrój

 Mochnaczka Wyżna 118

Partner Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne KRISBUD

Sp. z o.o.

33-380 Krynica-Zdrój

Mochnaczka Wyżna 59

4 207 801,34zł

60 miesięcy

80,32

5

85,32

9

RPM S.A.

42-700Lubliniec

ul. Niegolewskich 7

6 851 196,21zł

60 miesięcy

49,33

5

54,33

10

EKOKANWOD

Czyszczoń i Półtorak Sp. j.

28-136 Nowy Korczyn

ul. Farna 6

4 880 025,00zł

60 miesięcy

69,25

5

74,25

11

„WOD –GAZ”

Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych

Czesław Sztuk

ul.1Maja 1G

28- 131 Solec -Zdrój

4 294 142,00zł

60 miesięcy

78,70

5

83,70

12

„MEN-GAZ” Przedsiębiorstwo Budownictwa

Ogólnego oraz Sieci i Instalacji Budowlanych Czesław Wróbel

34-654 Męcina 597

4 962 395,57zł

60 miesięcy

68,11

5

73,11

13

Konsorcjum firm

 Lider Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Budowlano -Handlowe „ADMA”- Bis Sp. j.

Józef Adamczyk, Stanisław Adamczyk

ul. Kościuszki 68

28-200 Staszów

Partner Konsorcjum:

Marian Adamczyk

 „ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany

ul. Kościuszki 68

28-200 Staszów

5 982 567,49zł

60 miesięcy

56,49

5

61,49

14

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego: 1.Przedsiębiorstwo Budowlane „MODUŁ”

Sp. z o.o.  Stróżówka 67

38-300 Gorlice

 - pełnomocnik

2.Guzik Bożena Zakład Budownictwa Ogólnego  „MODUŁ” Stróżówka 67

38-300 Gorlice

4 981 788,08zł

60 miesięcy

67,84

5

72,84

15

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

 „ELTAR” Sp. z o.o.

 ul. Starodąbrowska 20

 33-100Tarnów

4 634 962,46zł

60 miesięcy

72,92

5

77,92

16

Józef Lis Usługowy Zakład WOD –KAN -GAZ

Gorliczyna 675

 37-200 Przeworsk

3 882 472,36zł

60 miesięcy

87,05

5

92,05

17

Kluza Krzysztof  Instalatorstwo Sanitarne, Grzewcze, Gazowe

Bukowiec 100A

36-100 Kolbuszowa

4 122 850,60zł

60 miesięcy

81,97

5

86,97

18

P. U. S. H. „PRO-AQUA”

A. M. M. Jaskóła Sp. j.

ul. Żeromskiego 18

28-200 Staszów

3 557 528,15zł

60 miesięcy

 

95

5

100

19

DROGOP A.M. Gorzałczany  Sp. j.

ul. Leśna 12

32-100 Proszowice

4 994 244,89zł

60 miesięcy

67,67

5

72,67

20

Konsorcjum firm

Lider Konsorcjum:

Ciszewski Czesław

INSTALATORSTWO SANITARNE  I  C. O.

Biórków Mały 79

32-104 Koniusza

Partner Konsorcjum:

Zakład Sieci Sanitarnych Zbigniew Kutryba

Sp. z o.o.

ul. Drogowców 6

32-400 Myślenice

5 990 458,16zł

60 miesięcy

56,42

5

61,42

 

WÓJT

mgr inż. Wiesław Rudek