Koniusza: Remont budynku remizy OSP w Przes豉wicach
Numer og這szenia: 105385 - 2016; data zamieszczenia: 27.06.2016
OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAM紟IENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia: obowi頊kowe.

Og這szenie dotyczy: zam闚ienia publicznego.

Czy zam闚ienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zam闚ie Publicznych: tak, numer og這szenia w BZP: 133510 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zam闚ie Publicznych zosta這 zamieszczone og這szenie o zmianie og這szenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ丘Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza, woj. ma這polskie, tel. 012 3869039, faks 012 3869015.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ丘EGO: Administracja samorz鉅owa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj鉍ego: Remont budynku remizy OSP w Przes豉wicach.

II.2) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane.

II.3) Okrelenie przedmiotu zam闚ienia: Przedmiotem zam闚ienia jest wykonanie remontu budynku remizy OSP w Przes豉wicach. Zakres rob鏒 obejmuje: 1) zakup i monta stolarki okiennej i drzwiowej, 2) zakup i monta bramy wjazdowej do gara簑, 3) przebudow dachu, 4) termomodernizacj cian budynku(508,57m2) oraz stropu (196,56m2), 5) roboty wyko鎍zeniowe.

II.4) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 45.40.00.00-1, 45.42.00.00-7, 45.45.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM紟IENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA: 23.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA:

IV.5) Szacunkowa warto zam闚ienia (bez VAT): 160446,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN

        Cena wybranej oferty: 168887,08

        Oferta z najni窺z cen: 166666,66 / Oferta z najwy窺z cen: 220245,21

        Waluta: PLN .