Koniusza.pl - Gminny portal internetowy
Please update your Flash Player to view content.

 

BIP
Wrota Małopolski
Prokopara
Kurier proszowicki
Tęczowe przedszkole

Rozwój rynku zbytu i przetwórstwa rolno – spożywczego - Planowane nabory

„ProKoPaRa” informuje, iż miesiącu maju 2017 roku planowane jest ogłoszenie naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, przedsięwzięcie 1.3 Rozwój rynku zbytu i przetwórstwa rolno - spożywczego. Informacja o terminie naboru wniosków zostanie zamieszczona minimum 14 dni przed rozpoczęciem naboru na stronie internetowej stowarzyszenia „ProKoPaRa”: www.prokopara.pl.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 150 000 zł. Dofinansowanie na rozwój rynku zbytu i przetwórstwa rolno - spożywczego będzie udzielane w formie refundacji. Refundacja udzielana będzie w wysokości 150 000 zł jednak nie wyższej niż 70% kosztów kwalifikowalnych.

 

Ogólne warunki ubiegania się o wsparcie:

O dofinansowanie będą mogły się ubiegać podmioty wykonujące działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz mające swoją siedzibę na obszarze objętym LSR minimum od 12 miesięcy  przed dniem złożenia wniosku     i zamierzają rozpocząć działalność w zakresie przetwórstwa lokalnych produktów.

Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo.

Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy posiada nadany numer ewidencyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności .

Realizacja projektu zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty oraz utrzymanie utworzonego miejsca pracy przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Podmiot ubiegający się o wsparcie nie otrzymał dofinansowania na utworzenie działalności gospodarczej, lub upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania tej pomocy, lub też kwota przyznanej pomocy nie przekroczyła 25 tys. zł.

Podmiot ubiegający się o wsparcie nie otrzymał dofinansowania na utworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego, lub też kwota przyznanej pomocy nie przekroczyła 25 tys. zł.

Dodatkowo premiowane będą projekty, w których mamy do czynienia z:

  •   zastosowaniem pomysłów i rozwiązań znanych gdzie indziej, jednak mających nowatorski charakter na danym terenie,
  •   stosowaniem pomysłów i rozwiązań gdzie indziej nieznanych,   nowatorskimi zastosowaniami lokalnych zasobów,
  •   rozwojem nowych rodzajów produkcji lub usług,
  •   nowymi sposobami zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju.

Wniosek o otrzymanie wsparcia finansowego podlegał będzie ocenie formalnej i merytorycznej oraz musi wpisywać  się  w  cele  i  przedsięwzięcia  Strategii  Rozwoju  Lokalnego  czyli  musi  być  zgodny z założeniami LSR. Rada Stowarzyszenia „ ProKoPaRa”, składająca się z 15 osób będzie weryfikować zgodność operacji z LSR oraz spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na konsultacje indywidualne do Biura Stowarzyszenia codziennie w godzinach 8:00-14:00

 

ZADAJ PYTANIE
NA SKRÓTY
HALA SPORTOWA
Strona GłównaInformatorAktualnościRozwój rynku zbytu i przetwórstwa rolno – spożywczego - Planowane nabory Top of Page

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o zasadzie działania ciasteczek cookie wejdź na wszystkoociasteczkach.pl.

Zapoznałem się z treścią wiadomośći i akceptuję ją