Koniusza.pl - Gminny portal internetowy
Please update your Flash Player to view content.

 

BIP
Wrota Małopolski
Prokopara
Kurier proszowicki
Tęczowe przedszkole

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym

 

 


Ogłoszenie Wójt Gminy Koniusza ogłasza I  przetarg ustny ograniczony  na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej, położonej w  Wierzbnie  

1.

Oznaczenie  geodezyjne

Położenie nieruchomości

Nr ewidencyjny nieruchomości

Powierzchnia w ha

Księga wieczysta

Wierzbno

166/10

0,0367 

KR1H/00002836/0

Księgi Wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty                     V Zamiejscowy  Wydział Ksiąg Wieczystych w Proszowicach

2.

Opis  nieruchomości

Działka nr 166/10  położona w Wierzbnie ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, teren  lekko pochyły o wystawie wschodniej, od strony południowej znajduje się działka zabudowana budynkiem mieszkalnym – od strony północnej budynkiem usługowym, od strony wschodniej z budynkiem usługowo - handlowym od strony zachodniej  z działką niezabudowaną. Brak dostępu do drogi publicznej. Odległość do drogi asfaltowej około      55 m. Działka posiada dostęp do sieci wodociągowej , gazowej, elektrycznej                                i kanalizacyjnej.

3.

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi prawami oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań

4.

Przeznaczenie  w planie zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z Miejscowym Planem  Zagospodarowania  Przestrzennego Sołectw Gminy  Koniusza  zatwierdzonego  Uchwałą Nr XX/148/2004   Rady   Gminy  Koniusza z  dnia  21.09.2004 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 25.11.2004 r.,  Nr 357, poz. 3878  działka o nr ew. 166/11  w obrębie Wierzbno położona jest w terenach   oznaczonych symbolem UP -  teren usług publicznych.

5.

Forma i tryb zbycia

Sprzedaż w trybie przetargu  ustnego ograniczonego. Przetarg ogranicza się do właścicieli działek oznaczonych numerami : 166/11  oraz 167/7. Ze względu na brak dostępu  do drogi publicznej oraz małą powierzchnię, nie może stanowić odrębnej działki budowlanej.

6.

Termin i miejsce przetargu

 13   marzec   2018 r.  sala nr  1   -  Urząd Gminy Koniusza 55      godz.12 00                                                     

7.

Cena wywoławcza netto

Wadium

Minimalne postąpienie

15 000,00 zł  ( słownie złotych:  piętnaście  tysięcy 00/100)  

1 500,00 zł

150,00 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony  podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży

8.

Warunki przetargu

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w a d i u m  w wysokości  1 500 zł ,  w  pieniądzu ,    w formie przelewu bankowego    z zaznaczeniem numeru nieruchomości oraz jej położeniem, na rachunek bankowy  Urzędu Gminy Koniusza  BS Proszowice o/Niegardów   nr 74859700010040040004880053. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 08.03.2018r. (ostateczny termin wpływu 08.03.2018 r.). Kopię przelewu dołączyć do zgłoszenia .W ślad za wpłaconym wadium do dnia 9.03.2018 r.    należy złożyć w Urzędzie Gminy Koniusza podpisane zgłoszenie udziału w przetargu oraz oświadczenie o zapoznaniu się  z treścią Regulaminu przetargów na sprzedaż nieruchomości

 – załącznik nr 2 (dostępny  BIP  UG Koniusza lub w  tut. Urzędzie).

9.

Uwagi

-  Osoba która wygra przetarg jest zobowiązanawpłacić cenę osiągniętą w przetargu nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Wadium wpłacone przez osobę , która  wygra przetarg  zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy sprzedaży  wadium przepada na rzecz sprzedającego.                                                                                                                                                             -  Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz.                   - Wójt Gminy Koniusza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości i warunków przetargu, można uzyskać   w Urzędzie Gminy Koniusza pok. 18, Tel. (12) 386 91 00 w.20.

ZADAJ PYTANIE
NA SKRÓTY
HALA SPORTOWA
Strona GłównaInformatorAktualnościOgłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym Top of Page

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o zasadzie działania ciasteczek cookie wejdź na wszystkoociasteczkach.pl.

Zapoznałem się z treścią wiadomośći i akceptuję ją