Koniusza.pl - Gminny portal internetowy
Please update your Flash Player to view content.

 

BIP
Wrota Małopolski
Prokopara
Kurier proszowicki
Tęczowe przedszkole

Kompetencje Wójta Gminy

Do kompetencji Wójta należy w szczególności:
1)kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz
2)kierowanie pracą Urzędu
3)wydawanie zarządzeń
4)wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
5)udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji
6)przygotowywanie projektów uchwał Rady
7)określanie sposobu wykonywania uchwał Rady
8)gospodarowanie mieniem komunalnym
9)wykonywanie budżetu oraz nadzorowanie jego realizacji
10)   zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
11)   niezwłoczne ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miejscowego
12)   przesyłanie uchwał Rady, stosownie do kompetencji, Wojewodzie lub Regionalnej Izbie Obrachunkowej
13)   składanie jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem, a jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązania pieniężnego to do skuteczności takiego oświadczenia woli potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upoważnionej
14)   wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy
15)   nadzorowanie wykorzystania mienia komunalnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie
16)   organizowanie wykonania uchwał Rady oraz składanie sprawozdań w tym zakresie
17)   wykonywanie zadań wynikających z Ustawy o samorządzie gminnym oraz innych Ustaw określających jego uprawnienia
18)   wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej
19)   przyjmowanie obywateli w ramach skarg i wniosków
20)   kierowanie w czasie stanu klęsk żywiołowych działaniami w celu zapobieżenia skutkom klęski lub ich usunięcia oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego
21)   współdziałanie z Wojewodą przy wykonywaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach podpisanych porozumień
22)   uczestniczenie w pracach związków i porozumień komunalnych, o ile Rada nie wyznaczy innego przedstawiciela
23)   sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością:
a) Zastępcy
b) Sekretarza
c) Skarbnika
d) Radcy Prawnego
e) Urzędu Stanu Cywilnego
f) Inspektora ds. Zamówień Publicznych i Rolnictwa,
g) Inspektora ds. Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Gminnym,
h) Inspektor ds. Inwestycji i Ochrony Środowiska,
i) Inspektor ds. Ochrony Środowiska i Obrony Cywilnej,
j) Inspektora ds. Informacji Publicznej i Promocji Gminy,
24)   wykonywanie innych zadań i czynności zastrzeżonych do kompetencji Wójta w przepisach szczególnych.

ZADAJ PYTANIE
NA SKRÓTY
HALA SPORTOWA
Strona GłównaUrząd gminyWójt GminyKompetencje Top of Page

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o zasadzie działania ciasteczek cookie wejdź na wszystkoociasteczkach.pl.

Zapoznałem się z treścią wiadomośći i akceptuję ją