Koniusza.pl - Gminny portal internetowy
Please update your Flash Player to view content.

 

BIP
Wrota Małopolski
Prokopara
Kurier proszowicki
Tęczowe przedszkole

GOPS

WNIOSKI I OŚWIADCZENIA

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wersja .pdf

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) - wersja .pdf
SW - Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne- dla osób, które pobierają renty i emerytury.pdf
SW - oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego.pdf
SW - Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych.pdf

Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych - Zasiłek Rodzinny i Becikowe - wersja .pdf
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (Becikowe) - wersja .pdf
Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego - wersja .pdf
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - wersja .pdf
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego - wersja .pdf
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego - wersja .pdf
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków - wersja. pdf
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Za życiem) - wersja .pdf
Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niŝ od 10 tygodnia ciąŝy do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka - wersja .pdf
Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Stypendium szkolne) - wersja .pdf
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny - wersja .pdf

 


ŚWIADCZENIA RODZINNE, WYCHOWAWCZE ORAZ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

w okresie zasiłkowym 2016/2017 tj. od 01 listopada 2016 r

Kwoty wypłacanych świadczeń:

Rodzaj świadczenia

Wypłata

Kwota świadczenia

1

Zasiłek rodzinny

miesięcznie

    95,00 zł

  124,00 zł

  135,00 zł

do ukończenia 5 roku życia 

powyżej   5 r. ż  do ukończenia  18 r. ż

powyżej 18 r. ż  do ukończenia  24 r. ż

Dodatki z tytułu:

 

 

 

 

urodzenia dziecka

jednorazowo

1.000,00 zł

 

samotnego  wychowywania  dziecka

 

   193,00 zł

 

   273,00 zł

 

na jedno dziecko jednak nie więcej niż 386,00 zł łącznie na wszystkie dzieci

na jedno dziecko niepełnosprawne   nie więcej niż  546,00 zł łącznie na wszystkie dzieci

kształcenia i rehabilitacji

miesięcznie

     90,00 zł

  110,00 zł

na dziecko do ukończenia  5 r. ż

na dziecko powyżej 5 r. ż

wielodzietności

miesięcznie

    95,00 zł

na trzecie i każde kolejne dziecko

rozpoczęcia roku szkolnego

jednorazowo

  100,00 zł

przysługuje  na dziecko  rozpoczynające przygotowanie roczne  „zerówkę”,  szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową  i ponadgimnazjalną oraz szkołę  artystyczną – o w/w świadczenie należy złożyć wniosek we wrześniu lub październik

podjęcia przez dziecko  nauki w szkole  poza miejscem  zamieszkania:

- na pokrycie wydatków  związanych z zamieszkaniem

- na pokrycie  wydatków  związanych z dojazdem  do szkoły

Miesięcznie

(10 miesięcy w roku)

 

 

 

  113,00 zł

 

    69,00 zł

Przysługuje na dziecko uczące się w szkole ponadgimnazjalnej

Opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego

miesięcznie

  400,00 zł

 

2

Świadczenia opiekuńcze

 

 

 

 

 

świadczenie pielęgnacyjne

miesięcznie

1.406,00 zł

 

zasiłek pielęgnacyjny

miesięcznie

    153,00 zł

 

specjalny zasiłek opiekuńczy

miesięcznie

    520,00 zł

 

zasiłek dla opiekunów

miesięcznie

    520,00 zł

 

3

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe)

jednorazowo

 

1.000,00 zł

 

 

4

Fundusz alimentacyjny

miesięcznie

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł

 

Kryteria dochodowe dla świadczeniobiorców:

Rodzaj świadczenia

Kryterium dochodowe – wysokość miesięcznego dochodu rodziny netto*    w przeliczeniu na osobę  w rodzinie

1

Zasiłek rodzinny

wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego

674,00 zł

764,00 zł

 

w przypadku gdy członkiem  rodziny  jest dziecko niepełnosprawne

2

Świadczenia opiekuńcze

 

 

świadczenie pielęgnacyjne

Bez względu na dochód

zasiłek pielęgnacyjny

Bez względu na dochód

specjalny zasiłek opiekuńczy

764,00 zł

Zasiłek dla opiekunów

Bez względu na dochód

3

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe)

1.922,00 zł

4

Fundusz alimentacyjny

   725,00 zł

 

5

Świadczenie wychowawcze – 500+

800 zł

1200 zł w przypadku gdy członkiem  rodziny  jest dziecko niepełnosprawne

 * kryterium dochodowe netto – dochód pomniejszony o podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.  

 

ZADAJ PYTANIE
NA SKRÓTY
HALA SPORTOWA
Strona GłównaWZORY DOKUMENTÓWGOPS Top of Page

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o zasadzie działania ciasteczek cookie wejdź na wszystkoociasteczkach.pl.

Zapoznałem się z treścią wiadomośći i akceptuję ją