Contact mutual masturbation One person touching another person to masturbate. Men and women may masturbate until they are close to orgasm, stop for a while to reduce excitement, and then resume masturbating. POV pornography involves camera angles designed to provide the viewer a view similar to that seen by one of the participants, whose face is never shown. It has been described as professionally made porn which seeks to emulate the style of viagra generic amateur pornography. Fat fetishism also incorporates stuffing and padding, whereas the focus of arousal is on the sensations and properties of a real or simulated gain. The nipples are erogenous zones, and vigorous stimulation of them during masturbation usually causes the penis to become erect more quickly than it would otherwise. Crying pornography that features participating actors crying. Fisting pornography features the insertion of an entire hand into a performer vagina or anus. Solo pornography features performers masturbating. Gonzo porn is influenced by amateur pornography, and it tends to use far fewer full-body/wide shots in favor of more close-ups . For other scenes, particularly in established relationships, a safeword may be agreed to signify a warning rather than explicit withdrawal of consent; and a few choose not to use a safeword at all. There are currently no known laws forbidding the crushing of objects and insects, however the production or trade of crush erotica involving live vertebrates is condemned by animal rights activists and is illegal in many countries, including the United States and Great Britain. The 1979 U. Bukkake videos are a relatively prevalent niche in contemporary pornographic films. Ethnic pornography is a genre of pornography that features performers of specific ethnic groups, or depictions of interracial sexual activity. Most consumers of bisexual pornography do not identify as gay. Strappado with rope and a spreader bar. The sub-genres usually conform to certain conventions, and each may appeal to a particular audience.
Koniusza.pl - Gminny portal internetowy
Please update your Flash Player to view content.

 

BIP
Wrota Małopolski
Prokopara
Kurier proszowicki
Tęczowe przedszkole

Aktualności

Sesja Rady Gminy - 14.06.2018

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XLI Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 14 czerwca 2018 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Koniuszy

Czytaj więcej: Sesja Rady Gminy - 14.06.2018

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji powoływanej do oceny ofert

Znak: Or. 524.2.2018
Koniusza, dnia 6 czerwca 2018 r.


OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Koniusza
z dnia 6 czerwca 2018 r.

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w roku 2018.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz rozdziału 5 §6 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/239/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie: przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji powoływanej do oceny ofert

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. EU L 119 z 04.05.2016) informuję, iż we wszystkich wnioskach składanych drogą elektroniczną jak i papierową:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Koniuszy reprezentowany przez Wójta Gminy Koniusza
Koniusza 55, 32-104 Koniusza;

• Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
- w innych przypadkach Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
• Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
• Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
• Posiada Pani / Pan prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
• Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Podania Pani / Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

XII Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Rasy Małopolskiej

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie

serdecznie zaprasza do Tarnowa "Klikowej"

w dniach 16-17 czerwca 2018r.

na "Święto Konia Małopolskiego" w ramach, którego odbędzie XII Regionalny Czempionat Koni Rasy Małopolskiej i Koń Małopolski na przestrzeni 100 lat i jego rola w odzyskaniu niepodległości

PROJEKT ZREALIZOWANO PRZY WSPARCIU FINANSOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO.

plakat malopolaki pogl

 

Regulamin 

Formularz Zgłoszeniowy

Mieszkaniec Koniuszy w Spartan Race

5a84236ffd9cc0551095fd76-p

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż mieszkaniec naszej gminy: Dominik Domagała, otrzymał możliwość walki w mistrzostwach Europy Spartan Race, które odbędą się we Francji 7 lipca 2018r. Gmina Koniusza wspierając młodych sportowców, wykazujących duży potencjał sportowy, pomoże Dominikowi w wyjeździe na Turniej do Francji.

Czytaj więcej: Mieszkaniec Koniuszy w Spartan Race

ZADAJ PYTANIE
NA SKRÓTY
HALA SPORTOWA
Strona Główna Top of Page

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o zasadzie działania ciasteczek cookie wejdź na wszystkoociasteczkach.pl.

Zapoznałem się z treścią wiadomośći i akceptuję ją